Dział ten zajmuje się pełnym przygotowaniem inwestycji. Zakres działania obejmuje:

 • pozyskiwanie miejsc dla lokalizacji oraz współpraca z inwestorem (np: operatorami telefonii komórkowej) w zakresie doboru lokalizacji, koordynacji prowadzonych rozmów z właścicielami bądź administratorami obiektów oraz optymalnych rozwiązań projektowych dla proponowanych obiektów np: stacji bazowych telefonii komórkowej;
 • pozyskiwanie lokalizacji w szczególnie trudnych miejscach dla budowy inwestycji tj: na terenach parków krajoznawczych, widokowych, zabytkach, obiektach przemysłowych takich jak kopalnie, obiektach użyteczności publicznej, budynkach mieszkaniowych, obiektach usytuowanych w trudno dostępnych centrach miast jak dworce, urzędy administracji samorządowej i rządowej itp.;
 • mediacje i negocjacje z lokalnymi komitetami protestacyjnymi;
 • wykonanie dokumentacji środowiskowej w tym Kwalifikacji Przedsięwzięcia (KP), analizy zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych w zależności od azymutu i tiltu anten oraz raportów oddziaływania na środowisko;
 • wykonanie dokumentacji wszystkich branż w tym elektrycznej, konstrukcyjno-budowlanej, ekspertyz, opinii technicznych;
 • koordynacja procesu uzyskiwania decyzji budowlanych, prowadzenie niezbędnych uzgodnień branżowych, konserwatorskich, nadzorów inwestorskich;
 • koordynacja procesu uzyskiwania decyzji o użytkowaniu, zgłaszaniu źródeł emisji pól elektromagnetycznych;
 • wykonywanie operatów geodezyjnych, dokumentacji inwentaryzacyjnej i powykonawczej.

 

W ramach działu funkcjonuje Laboratorium, które oferuje:

 • wykonywanie pomiarów pól elektromagnetycznych (PEM) dla celów BHP oraz ochrony środowiska;
 • zgłoszenia źródeł emisji elektromagnetycznej oraz wszelkie formalności związane z rejestracją i legalizacją źródeł promieniowania (PEM);
 • pomiary (PEM) w warunkach utrudnionego dostępu np. pomiary alpinistyczne oraz w skomplikowanych konfiguracjach radiowych.

 

W sprawie szczegółowej oferty cenowej proszę o kontakt z Leszkiem Stolarskim: leszek.stolarski@gawinex.pl

 

Dział ten zajmuje się budową obiektów infrastruktury w tym telekomunikacyjnej oraz energetycznej, zakres prac obejmuje:

 • budowę nowo zaprojektowanych stacji bazowych telefonii komórkowej we wszystkich standardach  - maszty, wieże telekomunikacyjne, konstrukcje na elewacjach, kominach, kościołach obiektach zabytkowych itp. instalacja kontenerów, pomieszczeń operacyjnych, urządzeń outdoor;
 • budowę pomieszczeń operacyjnych wraz z wyposażeniem teletransmisyjnym, elektrycznym, klimatyzacją, wentylacją, systemem alarmowym;
 • adaptację pomieszczeń do różnorodnych zastosowań komercyjnych np.: pomieszczenia biurowe, obiekty call center, sklepy dla operatorów sieciowych Bergson, Rossman itp.;
 • roboty wyburzeniowe, roboty konstrukcyjne, murowanie ścian, montaż konstrukcji, montaż więźby, dachu, wylewanie stropów, prace wykończeniowe, montaż sufitów, posadzek, ścian, oświetlenia;
 • remonty, wzmacnianie, pionowanie oraz modernizację istniejących obiektów telekomunikacyjnych, ich konserwację oraz utrzymanie;
 • prace implementacyjne obejmujące montaż paneli anten sektorowych, dróg kablowych instalacja falowodów, światłowodów, instalacja i uruchamianie radiolinii, instalacja przełącznic światłowodowych, systemów zasilania, BTS itp.;
 • budowę systemów łączności korporacyjnych;
 • współpracę z inwestorem w zakresie odbioru, utrzymania i użytkowania inwestycji.

 

W sprawie szczegółowej oferty cenowej proszę o kontakt z Januszem Stolarskim: janusz.stolarski@gawinex.pl

W ramach podpisanej z N! Umowy ramowej zajmujemy się utrzymaniem kilkuset stacji bazowych skonsolidowanej

sieci T-Mobile i Orange na terenie województw świętokrzyskiego, podkarpackiego śląskiego oraz opolskiego...

W ramach tej usługi:

 • zasilamy agregatami w trybie awaryjnym i planowanym obiekty telefonii komórkowej;
 • usuwamy awarie systemów antenowych, radiolinii zasilaczy itp.;
 • wykonujemy przeglądy roczne i pięcioletnie obiektów budowlanych;
 • współpracujemy przy poprawie jakości sieci energetycznej w tym wykonujemy pomiary i budowę uziemień dla trakcji energetycznych NN.

 

W sprawie szczegółowej oferty cenowej proszę o kontakt z Przemysławem Streńskim: przemyslaw.strenski@gawinex.pl

+48 32 422 76 41

 

+48 32 422 14 39

 

 

Sosnowa 7, 44-203 Rybnik